Office 1

Цени с ДДС

Dropdown arrow
User icon
Favorites
Cart

Учебно помагало по български език като втори, за 1 клас, ниво А1.1, Булвест 2000

6610180347

По заявка

Клас
22,92 лв.

Ценa с ДДС

ShippingShippingShippingShippingShipping

Описание

Учебното помагало Заедно за 1. клас е насочено към постигане на ниво А1.1. (по Общата европейска езикова рамка) на владеене на българския език. Основните езикови проблеми, които се изясняват в помагалото, са:


 • лични местоимения - именни форми

 • глаголът „съм“ - сегашно време

 • съществително име - род и число

 • глаголите „имам / нямам“ - сегашно време

 • въпросителни изречения с въпросителни  частици и местоимения

 • бройни числителни.


 • Отличителна черта на помагалото е постигането на оптимален баланс при формирането на двете групи речеви умения: рецептивни (слушане и четене) и продуктивни (писане и говорене).


  Структурата на всяка от темите включва разнообразни дейности и задачи за:


 • слушане и слушане и повтаряне

 • слушане и писмено попълване на пропуснати думи в текста

 • четене, свързано не само с установяване на буквено-звуковите отношения, но и със формиране на умения за възприемане и преработка на цялостния диалог/текст

 • говорене със смяна на ролите - продуциране на монологична или диалогична реч, която винаги е свързана с темата на вече представен диалог/текст

 • пряко свързване на езиковия материал със знания за България

 • проверка на степента на усвояване на езикови единици.


 • Успешното формиране на основните комуникативни компетентности е пряко свързано и с правилно подбраните теми на урочните единици - В зоопарка; Аз и другите; Кой е това?; Какво е това?; Любопитен съм; Хайде да играем; В училище. Използван е атрактивен и полезен елемент за успешното автоматизиране на езиковите единици – папагал, който повтаря определени фрази, характерни за конкретната комуникативна ситуация.


  Задържането на вниманието на учениците е постигнато, чрез редуване на различни по трудност задачи. Особен акцент в учебното помагало за първи клас се поставя върху подходящото и еднозначно визуализиране на лексикални, морфологични, синтактични проблеми. Това е постигнато, чрез обособяване на специални секции за представяне на граматическото правило и за насочване на вниманието върху специфични езикови форми или употреби.


  Успешното изпълнение на задачите в посочената по-горе последователност за всички модули на урочната единица е солидна основа за формиране на комуникативно-речевите компетентности по Български език за ниво А1.1.

  Спецификации

  Тип
  Учебно помагало
  Предмет
  Български език и литература
  Издателство
  Булвест 2000
  Автор
  Светозара Халачева, Йовка Дапчева